Zarządca nieruchomości, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się prowadzeniem działalności w zakresie szeroko pojętego zarządzania nieruchomością na rzecz danej wspólnoty mieszkaniowej lub też właścicieli lokali użytkowych. Zakres jego obowiązków jest dość szeroki i obejmuje wiele różnorodnych czynności zarówno administracyjnych, jak i związanych z obsługą eksploatacyjną obiektu. Dowiedz się, co dokładnie wchodzi w skład obowiązków zarządców nieruchomości.

Obowiązki zarządców nieruchomości

Z art. 184b Ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że: „Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

 • właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
 • bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
 • właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
 • bieżące administrowanie nieruchomością;
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość”.

Jak się zatem okazuje, zakres obowiązków zarządców nieruchomości jest bardzo szeroki i znacząco wykracza poza racjonalne podejmowanie decyzji czy budowanie dobrych relacji z mieszkańcami. W świetle prawa jego głównym obowiązkiem jest reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz. W praktyce jednak musi on odpowiadać na różnorodne potrzeby i oczekiwania mieszkańców, a także zapewniać im sprawną pomoc w przypadku doraźnych problemów związanych z eksploatacją obiektu.

Do najważniejszych obowiązków zarządców nieruchomości zaliczamy m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z obiektem (w tym m.in. dokumenty związane ze stanem technicznym budynku),
 • obsługa eksploatacyjna budynku,
 • współpraca z podwykonawcami zapewniającymi m.in. bieżącą konserwację obiektu, utrzymanie czystości, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie nieruchomości, przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynku i występujących w nim urządzeń itp.,
 • szybka reakcja w przypadku zgłoszenia awarii,
 • organizacja remontów i prac modernizacyjnych,
 • kompleksowa organizacja zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządzanie nieruchomością od strony finansowej (w tym m.in. prowadzenie sprawozdań, rozliczanie z urzędami, obsługa w zakresie windykacji należności itd.),
 • opracowywanie projektów uchwał i umów.
 • Czytaj również: Jakie są opłaty i podatki przy kupnie nieruchomości?

Komu powierzyć zarządzanie budynkiem?

Zarządzanie nieruchomościami wymaga nie tylko zaangażowania i czasu, ale przede wszystkim odpowiednich umiejętności oraz doświadczenia. Jest to zadanie, które warto oddać w ręce profesjonalistów. Usługi z tego zakresu na terenie całego Śląska zapewnia nasza firma. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie właścicielom zarówno budynków mieszkalnych, jak i obiektów użytkowych. Oferujemy pomoc w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb danej nieruchomości, dbając nie tylko o jej bieżący stan techniczny i sanitarno-porządkowy, ale i wiele innych aspektów związanych zarządzaniem nieruchomością.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.